Läbivad teemad

Läbivad teemad: tehnoloogia ja innovatsioon:

  • rakendab eelmise kooliastme informaatikakursuses õpitut arendusprojekti tehes;
  • kasutab IKT-d eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;
  • arendab loovust, koostööoskust ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel erinevates projektides.
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s