Õpi- väljundid

Hinnatavad õppeained: eesti keel, võõrkeel, informaatika

Õpiväljundid (oppekava.ee-st):

  • nimetab suulise ja kirjaliku kõne erijooni ning eristab kirjakeelt kõnekeelest;
  • koostab lihtsat teksti tuttaval teemal;
  • saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtluses enamasti hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s